Szkiełko - usługi szklarskie Koszalin

Koszyk:
0,00
Home › OWS

OWS


OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

Usługowy Zakład Szklarski SZKIEŁKO

Włodzimierz Królikowski

Ul. Młyńska 76

75-424 Koszalin

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży towarów zawieranych przez Usługowy Zakład Szklarski Szkiełko Włodzimierz Królikowski jako sprzedawcę/usługodawcę.

 2. OWS stanowią integralną część umów sprzedaży i świadczenia usług zawieranych między rzemieślnikiem, a kupującym.

 3. Kupujący, składając zamówienie, oświadcza, że zapoznał się z OWS i w pełni je akceptuje.

ZAWARCIE UMOWY

 1. Zawarcie umowy następuje na podstawie zamówienia Kupującego. Zmówienia można składać osobiście w siedzibie firmy, poprzez e-mail.

 2. Cena za towar lub usługę ustalana jest indywidualnie na podstawie obowiązującego cennika.

 3. Minimalną jednostką obliczeniową dla wszystkich rodzajów szkła jest 0,2 m2. Wyjątkiem jest szkło kominkowe (0,05 m2.) oraz szkło hartowane, zespolone (0,4m2) i laminowane z grafiką (0,6 m2.).

 4. Termin realizacji zlecenia ustalany jest indywidualnie.

REALIZACJA ZLECEŃ

 1. Realizacja zlecenia rozpoczyna się po uiszczeniu przez Klienta zadatku w wysokości 50 % ceny.

 2. Pomiar u Klienta jest płatny przy pomiarach, koszt wynosi 100 zł-200 zł., który jest odejmowany przy rozliczeniu usługi.

 3. Montaż przeszkleń nie obejmuje ewentualnych dodatkowych obróbek pomontażowych typu: montowanie gniazd , silikonowanie, inne prace poza szklarskie. Do ewentualnego silikonowania należy bezwzględnie używać silikonów neutralnych, nie octowych z przeznaczeniem do kontaktu z lustrami lub szkłem lakierowanym typu lacobel lub laminowanym z grafiką.

 4. W przypadku szkła lakierowanego, Usługowy Zakład Szklarski Szkiełko nie zapewnia ciągłości kolorystycznej odcienia.

 5. Łączenie ze sobą szkła lakierowanego lub z grafiką, zamówienie na przestrzeni czasu może być z różnych dostaw co może powodować różnice kolorystyczne odcienia.

 6. Barwy kolorów prezentowane na próbnikach szkła, które Klient otrzymuje w Biurze Obsługi Klienta, mogą się minimalnie różnić od efektu końcowego. Jest to związane z kolejnymi dostawami szkła z huty oraz odcień koloru zależy od natężenie i barwy oświetlenia pomieszczenia.

 7. Usługowy Zakład Szklarski Szkiełko oferuje usługę laminowania szkła z grafiką na zamówienie Klienta. Klient ma możliwość wyboru szkła laminowanego z grafiką na podwójnym szkle, standardowe grubości to 6,5 i 8,5 mm na które jest gwarancja 2 lata jak i szkło laminowane na pojedynczym szkle – sologlass standardowa grubość szkła to 4,5 mm na które jest gwarancja 1 roku. Grafiki na stronie www.szkielko.com.pl są bezpłatne dla Klientów zakładu. Grafika może odbiegać kolorystycznie poprzez niewłaściwe skalibrowanie monitora, grafika wydrukowana przez drukarnie może różnić się o 1-2 tony koloru, reklamacji nie podlega kolorystyka grafiki.

GWARANCJA

 1. Usługowy Zakład Szklarski Szkiełko udziela Klientom gwarancji na sprzedany towar na czas 12. (dwunastu) miesięcy od chwili zakupu towaru lub dokonania montażu.

 2. Wszelkie produkty sprzedawane przez Usługowy Zakład Szklarski Szkiełko są produktami wolnymi od uszkodzeń mechanicznych z zaznaczeniem, że szkło hartowane może mieć skazy lub wygięcia, powstałe w procesie hartowania, zgodne z normą PN-EN 12150-1.

 3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych towaru, powstałych m.in.: podczas transportu, montażu.

 4. W przypadku uszkodzenia szkła w wyniku nieprawidłowej eksploatacji, montażu (o ile nie był wykonany przez pracowników Szkiełka), naturalnego zużycia towaru lub ingerencji w towar osób trzecich, Usługowy Zakład Szklarski Szkiełko nie odpowiada za stłuczenia, pęknięcia, przebarwienia i zarysowania, zmiany powstałe poprzez temperaturę.

REKLAMACJE

 1. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia stanu towaru w chwili odbioru zamówienia. Reklamacja w formie pisemnej powinna być zgłoszona przez Klienta w chwili odbioru towaru.

 2. W przypadku zgłoszenia reklamacji zarówno Klienta jak i Usługowy Zakład Szklarki Szkiełko obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

 2. Wszelkie zmiany umów lub zamówień powinny być dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

JEST TO STRONA INTERNETOWA  działa zgodnie z wymogami Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Dostęp do danych osobistych ma jedynie firma Szkiełko, która nie odstępuje tych informacji podmiotom trzecim. Wszyscy Klienci mają dostęp do swoich danych - mogą je weryfikować, modyfikować i usuwać. Firma Szkiełko zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych kontaktowych w celach własnych badań marketingowych bądź wysyłania materiałów promocyjnych.
Zawartość STRONY internetowej nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego art. 543. Sklep zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów.W sprawach nie uregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Wyłącznym właścicielem praw autorskich do opisów produktów, zdjęć oraz wszelkich innych materiałów znajdujących się na stronach internetowego jest firma Szkiełko. Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie (we fragmentach, lub w całości) zamieszczonych opisów oraz zdjęć bez zgody właściciela będzie traktowane jako naruszenie praw autorskich właściciela tychże materiałów.